антипорнографічний


антипорнографічний
-а, -е.
Спрямований проти нелегального обігу, виробництва порнографії.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.